Å kjøpe en fransk eiendom kan bli god butikk

For kjøpere uten mulighet til å få lån fra en bank, eller for selgere som ønsker å tjene noen rentekroner på salget, har FranskBolig i Frankrike også gode løsninger. Noen av disse gir en garantert avkastning på (som regel) 5%, over en forhåndsbestemt periode. Andre løsninger har potensiale for enda høyere avkastning men innebærer en viss risiko.

Det finnes investeringsmuligheter blant de som er beskrevet på våre investorsider, som er helt ukjent for de fleste nordmenn, selv om noen av disse er kurante i Frankrike. Klikk på en av de seks boksene under for å få en nærmere beskrivelse på hvert produkt:

Eie til leie

Selgeren blir din leietaker. Sikker forrentning på min. 5% over en forhåndsbestemt periode på mellom 3 og 5 år.  Les mer…

Opp til 90% rabatt

Du kjøper ikke alle eiendoms-rettighetene, men får dem etter hvert for en brøkdel av prisen. Les mer…

Selgerlån

Du erstatter banken for kjøperen, gjennom en trygg ordning som fort kan bli meget lukrativ. Les mer…

Bli medinvestor

Du gir en annen muligheten til å kjøpe noe han/hun aldri hadde hatt råd til å kjøpe uten deg. God forrentning og kontroll på investeringen din. Les mer…

Utleie

I Frankrike finnes det skatteordninger som kan gjøre det meget lønnsomt å leie ut. Les mer… 

"SCI" til timeshare

Å kjøpe sammen med andre du ikke nødvendigvis kjenner er lett i Frankrike gjennom et såkalt “SCI”. Les mer…