Kjøp kun eierrettigheter

I Frankrike kan man kjøpe eierrettigheter uten bruksrett. Det finnes flere former for denne typen kjøp, som er beskrevet på denne nettsiden.

Dersom du eier en fransk eiendom, kan du selge eierrettigheter. Det kan for eksempel være aktuelt dersom du ønsker å motta penger hver måned for å øke livskvaliteten din, mens du fortsatt kan bruke boligen som du vil. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, ettersom det som er presentert under gjelder for kjøpere, ikke for selgere.

Opp til 90% rabatt på prisen

Størst rabatt hvis du ikke skal bo i eiendommen
Verdien på eierrettighetene er lavest dersom du lar selgeren bo i eiendommen. Når han går bort, overtar du eiendommen og kan bruke den som du vil.

Enda lavere verdi på eierrettigheter oppnår du jo yngre selgeren er. Dette er forståelig ettersom du blir forhindret fra å bruke eiendommen så lenge han er i live. En annen forklaring er at det ofte avtales at eierrettighetene kjøpes ved at man betaler et engangsbeløp pluss månedlige avdrag til selgeren.

Dersom du ønsker å bruke eiendommen
Det finnes en rekke eiendommer som selges av selgere som ikke trenger å bo selv i eiendommen. Du kjøper eierrettighetene, og med på kjøpet får du også en type bruksrett. Forskjellen mellom denne bruksretten og det som normalt omtales som “bruksrett” er at du ikke blir eier så lenge selgeren er i live, og du må betale månedlige avdrag til vedkommende her også, etter å ha overført et engangsbeløp.

Du trenger ikke alltid betale månedlige avdrag helt til eieren går bort
Noen ganger selges eiendommer i Frankrike i form av et engangsbeløp og månedlige avdrag over en forhåndsbestemt periode. Denne kjøpsformen ligner litt på det vi på investorsidene våre omtaler som “selgerfinansiering”.

Eksempel
Et flott og stort hus med basseng i Vence med sjøutsikt på en stor tomt, verdt € 750 000, selges av et par på hhv 73 og 79 år. Du betaler € 190 000, deretter € 1 500 per mnd. (første avdrag – avdragsbeløpene øker i takt med inflasjonen).

En liten advarsel
Litt avhengig av kjøpsform slik som beskrevet på denne siden, kan du forvente en brutto avkastning på investeringen på rundt 6% til 8% årlig i gjennomsnitt. Du minsker risikoen ved å kjøpe flere eiendommer på denne måten. Investeringshorisonten er som regel ukjent, noe som gir grunnlag for å måtte betale månedlige avdrag i så lang tid at du ikke har kjøpt eiendommen billigere, og blitt forhindret fra å bruke den. Lavest avkastning og lavest risiko oppnår du ved å velge en kjøpsform uten månedlige avdrag.

Spør oss om råd ved å sende mail til nue.propriete@franskbolig.no.