VÅRE GENERELLE BETINGELSER

Våre tjenester til kjøpere er som regel kostnadsfrie hvis megleren som selger deg eiendommen ikke kjenner deg fra før vi tar kontakt. Vi hjelper deg uansett, også når du ikke har brukt oss for å finne drømmeboligen.

Våre tjenester til selgere leveres enten av vår norskdrevne megleravdeling i Frankrike, eller av FranskBolig i Norge (juridisk bistand, profesjonell assistanse gjennom hele salgsprosessen, m.m.)

Våre tjenester til eiere leveres enten av FranskBolig når disse krever en viss ekspertise, som regel med timepris, eller av våre skandinaviske medhjelpere og partnere i Frankrike.

Mer informasjon om våre tjenester til kjøper, selger og eier finner du her.

VÅRE ETISKE PRINSIPPER

FranskBolig skal dekke alle behov en boligkjøper, en eier eller en selger kan ha i Frankrike. Vi skal ha høy arbeidsmoral, være serviceinnstilt, pålitelige og ansvarsfulle. Vi skal tilby fleksible løsninger med høy profesjonalitetsgrad. Dette kan vi illustrere med noen eksempler:

Eksempel nr. 1: Boligjakt
Når vi leter etter eiendommer for deg, blar vi ikke bare gjennom boligannonser i en felles annonseportefølje som noen titalls meglere deler seg imellom (som “MLS”, “SIA”, “AMEPI” osv.), eller kun sjekker boligportaler. Vi gjør mye mer enn dette. Vi leter virkelig i hele boligmarkedet. Vi ringer for eksempel meglere for å høre om de har noe til salgs som de ikke annonserer (det skjer ofte). Eller om de er i kontakt med selgere som ennå ikke har bestemt seg for å gi megleren et salgsoppdrag. Vi sender også dine søkekriterier til disse meglerne for å be dem sende oss gode forslag på kvalitetsboliger.

Eksempel nr. 2: Bistand gjennom kjøpsprosessen
Dersom boligen er formidlet av FranskBolig, er assistansen fra bud til overtagelse som regel kostnadsfri. I motsetning til alle andre aktører i Norge, kan vi også bistå når du har funnet boligen uten å bruke våre boligjakttjenester. I begge tilfeller skal vi sørge for at du forstår hva som skjer, hva du signerer under, men kanskje enda viktigere: Vi sørger for at alle viktige spørsmål du kanskje ikke hadde tenkt å stille, blir besvart. Arbeidet utføres av våre profesjonelle rådgivere og jurister i tett samarbeid med våre samarbeidende notarer.

Eksempel nr. 3: Boligformidling
Det er fransk lov om eiendomsmegling som skal anvendes, samt fransk forbrukerlov, ved salg av en fransk eiendom. Fransk meglerbevilling gis ikke til utenlandske firmaer. Derfor er det forbudt å megle en fransk bolig fra utlandet, for eksempel fra Norge: Alle ikke-franske aktører som opererer fra utlandet (for eksempel de norske) er dermed rene formidlere når de skal selge deg en eiendom. Alle tjener penger på kundehenvisningen gjennom en andel av salgshonoraret som den franske salgsmegleren (eller en egen filial i Frankrike) utbetaler. Når en slik utenlandsk megler likevel krever fra deg et “søkeoppdragshonorar” eller tilsvarende i tillegg, bør dette honoraret dekke et reelt arbeid for å finne drømmeboligen din i Frankrike.

Det er forresten fullstendig ulovlig å kreve at du betaler et slikt honorar før overtakelsen. Vi er kjent med skandinaviske aktører som stiller dette ulovlige kravet, så var på vakt.

FranskBolig har fransk meglerbevilling gjennom vår norskdrevne megleravdeling i Frankrike.

Boligkjøp: Vi jobber ikke gratis, men det er som regel ikke du som betaler!
Når det ikke er kjøperen som betaler oss, hvem da? FranskBolig får som regel betalt av den franske megleravdelingen, hvis salget fullføres. I praksis er det vår franske megleravdeling, som også driver med boligjakt, så mottar en andel av meglerens honorar for kundehenvisningen. Vi har derfor en økonomisk interesse i at salget  fullføres. Så hvorfor skal du stole mer på oss enn på salgsmegleren, som vi mener ikke alltid er til å stole på, nettopp fordi han får meget godt betalt for salget?

Svaret kan du lese mer om i kjøperguiden: Salgsmegleren får en meget høy provisjon ved salget, og ingenting hvis du trekker deg. Han har et så begrenset utvalg av eiendommer i porteføljen at han sikkert ikke har noe mer å foreslå enn denne eiendommen. Han er derfor nødt til å selge denne for ikke å miste deg som kunde. Han risikerer også å miste selgeren som kunde ettersom flere andre meglere ofte selger samme eiendom. FranskBolig derimot har ingenting å tape på å være grundig og ærlig med deg og for å ivareta dine interesser. Har vi gjort en god jobb kommer du forhåpentligvis til å be oss finne en annen eiendom, dersom våre råd og funn gjør at du velger å trekke deg fra handelen.

Når vil du få et tilbud om å betale oss for å lete etter eiendommer for deg? Våre boligjakttjenester er ikke kostnadsfrie for deg under to forutsetninger:
1/ Salgsmegleren vil ikke betale oss for kundehenvisningen
2/ Du har gitt ditt samtykke for at vi kan fakturere deg dersom vi ikke kan få betaling av megleren 

Salg av din franske bolig
Vårt meglerfirma i Frankrike presenterer seg overfor kunder og samarbeidspartnere med følgende beskrivelse: “L’immobilier français aux valeurs scandinaves” (eiendomsmegleren med skandinaviske verdier). Med andre ord skiller vi oss fra de lokale meglerne ved at vi bruker langt mer energi, tid og sjel i utforming av fine og utfyllende annonser samt å gjøre eiendommen din synlig der kjøperne er: Frankrike, Skandinavia, England og resten av Europa, gjennom tunge markedsføringstiltak.

Franske meglere kvier seg derimot for å bruke mye penger på markedsføring, og som du selv sikkert har merket, er ikke franske boligannonser særlig fristende.

OM VÅRE TJENESTER

Eier du en eiendom i Frankrike eller planlegger du å gjøre det, vil du sannsynligvis før eller siden bruke en av følgende tjenester eller lese informasjon om følgende på våre nettsider:
. Megling og formidling av eiendommer i Frankrike
. Verdivurdering til selger og kjøper (som trenger kvalitetssikring av prisen på en bestemt eiendom)
. Rådgivning innenfor arv, skatt, eierforhold, kjøp og salg mm.
. Oversettelser, muntlig og skriftlig
. Praktiske og administrative tjenester, for eksempel i forbindelse med oppussing, utleie, etablering og bruk skatteprofil, fransk selvangivelse i Frankrike, kontakt med sameiet, skattemyndighetene, kommunen osv.
. Gjennomgang av tekniske og juridiske dokumenter
. Utsendelse av nyhetsbrev med viktig informasjon til kjøper, selger, eier
. Formidling av tjenester levert av tredjepart (takst, tilstandsrapporter, oppmåler, kjøkkenleverandør, autoriserte tolker og oversettere, fotograf, m.m.)
. Juridiske tjenester og advokatbistand
. Boligportalen med flere tusen eiendommer til salgs i Frankrike
. Leteoppdrag, boligjakt
. Fullstendig assistanse gjennom salgsprosessen
. Juridisk bistand og oppfølging gjennom kjøpsprosessen fra bud til overtagelse (enten du kjøper gjennom oss eller ikke)
. Innhente mer informasjon om en eiendom i Frankrike
Visningstjenester herunder virtuelle visninger
. Hjelp med å oppnå lavest mulig pris når vi er engasjert av kjøperen
. Hjelp med å oppnå høyest mulig pris når vi er engasjert av selgeren
. Hjelp med å anskaffe finansiering
. Annonseringstjenester i hele Europa inkl. Norge og Frankrike, enten vi har salgsoppdraget eller du selger på egen hånd
. Utarbeidelse av en profesjonell salgsoppgave

Jf. den franske loven om eiendomsmegling er det forbudt å megle en eiendom utenfor Frankrike. FranskBolig opptrer derfor aldri som mellommann i eiendomstransaksjonen i Norge – det skal vår norskdrevne megleravdeling i Frankrike,  eventuelt i samarbeid med en lokal salgsmegler, gjøre.

FranskBolig i Frankrike er et meglerforetak som driver med eiendomsmegling og boligjakt. FranskBolig i Norge er en tjenesteyter og rådgiver for oppdragsgiver. Oppdragsgiveren kan være en norsk advokat, et formuesforvaltningsfirma, en eiendomsmegler, en notar, en bank, en boligkjøper, eller en boligselger, for å nevne noen. Enkelte tjenester er kostnadsfrie, andre er betalingstjenester som betales enten gjennom en timepris eller som en pakkepris. Mer informasjon om våre tjenester finner du her.

Når vi bistår en boligkjøper og får betalt av salgsmegleren, oppfatter han oss som en businessformidler. Det er vi egentlig ikke, for vi jobber utelukkende for kjøperen når vår avdeling i Frankrike ikke har salgsoppdraget (ellers er vi pliktet til å jobbe for begge parter, noe nettopp franske meglere sjelden gjør). Sagt på en annen måte, formidler FranskBolig i denne situasjonen, eiendommer som vi finner i hele boligmarkedet. Salgsmegleren betaler oss for kundehenvisningen (med få unntak som er nevnt tidligere). Kjøperen slipper derfor å betale for våre tjenester fra leting til overtakelse. Kjøperen kan også velge å finne eiendommen selv, og engasjere FranskBolig for å kvalitetssikre kjøpsprosessen. Det hender at vi fakturerer våre tjenester når kjøperen har vært i kontakt med salgsmegleren før, men dette avklarer vi med ham/henne først. Forklaringen er at megleren ikke vil oppfatte kundehenvisningen som noe av verdi, fordi han kjente kunden fra før og mener derfor at han ikke trengte oss for å selge til denne kjøperen (deg). Men vi finner ofte en måte å få betalt av salgsmegleren allikevel, selv om han kjente kjøperen fra før. Vi kan også finne en annen salgsmegler som selger samme eiendom og som ser muligheten til å få til et salg som han ellers aldri hadde gjort.

Samme prinsipp gjelder dersom vi engasjeres for å bistå med salget av den franske boligen: Vi kan jobbe som meglere gjennom vår norskdrevne avdeling i Frankrike, eller som rådgiver dersom du selger på egen hånd eller ikke stoler på den lokale meglerens kapasitet til å forsvare dine interesser.

DISCLAIMER - FORBRUKERVILKÅR

Det franske rådgivningsselskapet Europimmo Consulting, har fransk meglerbevilling. Firmaet eier det kommersielle merkenavnet FranskBolig gjennom sin norske filial World Properties Consulting Scandinavia. Alle opplysninger om våre tjenester og produkter som presenteres på våre egne nettsteder www.franskbolig.no, www.franskmegling.no, www.scandimmo.fr, www.franskmaklare.se og www.frenchproperties.online, samt hos våre samarbeidspartnere, er gitt i god tro. Informasjon og opplysninger gjelder eiendommer, tjenester, produkter, kontaktinformasjon, våre ansatte og medhjelpere, samt råd og forklaringer innen alle temaer behandlet på våre nettsider.

Selv om vi anstrenger oss for å presentere informasjonen nøyaktig, skal det understrekes at mye av den gitte informasjonen er videreformidlet i god tro fra eiendomsmeglere, notarer, advokater og andre samarbeidspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuell feilinformasjon eller unøyaktigheter fra en tredjepart. Det bør også understrekes at det er en tidsforskjell mellom en reell endring i beskrivelsen av en eiendom (pris, tilgjengelighet osv.) og endringen som foretas på våre nettsider og på samarbeidspartners nettsteder der FranskBolig har lagt ut informasjon (for eksempel på finn.no, franske og internasjonale eiendomsportaler, og så videre).

Noen av våre tjenester kan være levert av en tredjepart i Norge eller i Frankrike, og berører derfor ikke FranskBoligs ansvar overfor deg som kunde. Selv om vi samarbeider med tjenesteytere som leverer kvalitetstjenester, kan ikke FranskBolig garantere arbeidet disse utfører, og konsekvenser av dårlige råd eller uriktige opplysninger disse ved et uhell kan ha gitt.

World Properties Consulting Scandinavia leverer rådgivningstjenester i Norge og i Frankrike. Hensikten med rådgivningen er å gi vår kunde en bedre forståelse av mulighetene som finnes, løsninger som bør vurderes, spørsmål som bør stilles, samt peke på forhold som kan ha betydning for kunden, nå eller senere. Videre er World Properties Consulting Scandinavias rolle å hjelpe kunden med å holde oversikten over de mange fristene i en kjøps- eller salgsprosess, alle dokumenter, brev og kontrakter. Disse kommer nemlig ikke samtidig, de forfattes av forskjellige parter, og sendes av flere parter. World Properties Consulting Scandinavia anstrenger seg til enhver tid for å tjene kundens interesser. På grunn av ansvarsfordeling mellom partene, men også fordi vi ikke kan fjerne risikoen for at en megler, en notar eller en selger har gitt uriktige opplysninger i en sak, kan ikke World Properties Consulting Scandinavia garantere resultatet av arbeidet kunden har engasjert oss for å gjøre.

Kunden sier seg kjent med våre betingelser før han eller hun engasjerer oss for å bistå:
• Ved bruk av tjenestene levert av FranskBolig aksepterer brukeren at intet krav kan gjøres gjeldende mot Europimmo Consulting, firmaets datterselskaper, firmaets filialer, ledere, representanter, partnere og ansatte for skade eller tap av beskrivelser som følge av bruk av FranskBoligs nettsider.
• Før bruker inngår en avtale, anbefaler vi på det sterkeste at bruker kontrollerer de gitte opplysningene selv. Finner du feil på våre sider setter vi pris på tilbakemelding ved å bruke vårt kontaktskjema.
• All informasjon, alle hendelser og/eller priser gis med forbehold om endring eller oppheving. Webmaster kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle typografiske feil, feilfortolkning og trykkfeil, og skal ikke være gjenstand for krav. Bruker oppfordres til å få opplysningene bekreftet hos eiendomsmegleren, advokaten, notaren eller myndigheter som har ansvar for å utvikle og formidle disse.
• Vi har intet ansvar for noe som måtte oppstå som følge av eventuelle problemer eller feil ved våre websider, inkludert skade eller tap som måtte påføres en bruker, herunder indirekte eller avledet skade eller tap, eller tap av fortjeneste.
• World Properties Consulting Scandinavia skal ikke være gjenstand for krav som følge av sitt rådgivningsarbeid, eller som følge av arbeid utført av tredjepart, herunder medhjelpere, notarer, advokater, meglere, banker og øvrige samarbeidspartnere.