Last ned vår eierguide fra 2021

Eierguiden gir viktig informasjon om arv, skatt, eierforhold, utleie, oppussing, administrasjon, og mye mer. En ny versjon blir tilgjengelig før påske 2024.

Å eie en fransk eiendom

Du kan lese om et kort sammendrag av guiden under. Du kan også bla gjennom våre tjenester til boligeiere i Frankrike her.

1- Arv og skifte

Som regel gjelder norsk arvelov for overdragelse av den franske eiendommen til arvinger og ektefelle. Derimot er det fransk skattelov som regulerer hva du skal betale i Frankrike av skatter og avgifter ved arv eller donasjon. Fransk arveavgift kan være såpass høy at det ofte er lurt å planlegge arveoppgjøret så fort det lar seg gjøre.

Det er også viktig å få med seg at uskifte ikke finnes i Frankrike. Dette kan fort ha konsekvenser både umiddelbart etter den ene ektefelles bortgang, men også senere for barna.

Eierguiden forteller deg mer om disse temaene, men om du har spørsmål eller trenger bistand er det bare å ta kontakt nå.

2- Lokale skatter og formuesskatt

Mange i Norge betaler eiendomsskatt. I Frankrike gjør alle det. Skattens størrelse varierer stort fra kommune til kommune. Beregningen er vanskelig å sjekke og basert på et grunnlag som kanskje ikke lenger gjelder. Det kan derfor være viktig å sjekke om skatten faktisk stemmer.

Frankrike har en annen lokal skatt som man kan kalle for kommunale avgifter, selv om noen av disse også inngår i eiendomsskatten. Også her kan grunnlaget være feil.

Formuesskatten finnes også på eiendom, men innrapporterer du på riktig måte i både Norge og Frankrike gjennom skattemeldinger, skal du ikke betale dobbel skatt. Beregnet ligningsverdi i Frankrike avviker stort fra måten man gjør det på i Norge. Man har bl.a. rett på en rekke fradrag, ikke minst fradrag på trygdeskatt som man bare får om skattemeldingen er riktig utfylt.

Eierguiden forteller deg mer om disse temaene, men om du har spørsmål eller trenger bistand er det bare å ta kontakt nå.

3- Utleie og skatt på utleie

Selv om det ofte er svært lønnsomt å leie ut en eiendom i Sør-Frankrike, byr utleievirksomheten på en rekke utfordringer du bør få hjelp til å løse:
. Noen kommuner krever at du søker om tillatelse for å drive med sesongutleie til turister, i tillegg til den nå obligatoriske registreringen hos kommunen (spør oss om hjelp).
. Avhengig av eierforholdene, får du kanskje ikke lov til å leie ut din franske bolig.
. Om du er pliktet til å få tillatelse fra kommunen før du leier ut til andre, skal virksomhetens registreringsnummer opplyses i utleieannonsene dine.
. Du bør ha noen som tar seg av det praktiske rundt utleieaktiviteten for deg, og kanskje også noen som sørger for å gjøre boligen din synlig blant tusenvis av utleieboliger.
. Du er pliktet til å sende en fransk selvangivelse gjennom en online skatteprofil som kanskje gjenstår å opprette.
. På lik linje med trygdeskattefradraget i forbindelse med formuesskatten, er det viktig å fylle ut selvangivelsen riktig for å minske skatten betraktelig i Frankrike.
. Valg av riktig skateregime i Frankrike kan spare deg for både penger og hodebry.
. Den norske skatten på leieinntekten er som regel litt høyere enn den franske, men i praksis må du først dobbeltbeskattes før du kan kreve fradrag for den franske skatten.
. I de fleste situasjoner bør du ikke regnskapsbehandle den franske fritidsboligen hverken i den norske eller den franske skattemeldingen.

Eierguiden forteller deg mer om disse temaene, men om du har spørsmål eller trenger bistand er det bare å ta kontakt nå.

4- Skatt ved salg av eiendommen

Mer informasjon om skattlegging av salgsgevinsten i både Norge og Frankrike finner du i selgerguiden.

5- Andre skattespørsmål

Eier du den franske eiendommen gjennom et norsk eller et fransk firma, det være seg et aksjeselskap eller en annen selskapsform, bør du også forholde deg til to skattelover. Det mest vanlige når man ikke eier den franske fritidseiendommen direkte som privat person, er å eie den enten gjennom et fransk SCI eller et norsk AS.

Hva dette innebærer og hva du må være oppmerksom på kan du lese mer om i eierguiden, men du kan også gjerne ta kontakt for å sjekke din situasjon.

6- Du må sende en selvangivelse i Frankrike

Som nevnt over skal man innrapportere både inntekter og formue i Frankrike (over ett visst nivå), selv om man ikke er skattemessig bosatt der. Mange av de som tar kontakt med FranskBolig tror nemlig at det er nok å betale skatt i Norge. De er både redde for dobbeltbeskatning og belastningen en fransk skattemelding byr på. Bekymringen er ikke helt ubegrunnet, men får du profesjonell bistand fra oss skal den forsvinne helt.

Eierguiden forteller deg mer om disse temaene, men om du har spørsmål eller trenger bistand er det bare å ta kontakt nå.

7- Oppussing

Mange lurer på om det er lønnsomt å kjøpe en eiendom til oppussing, og hvor mye det koster å pusse opp en fransk bolig. Andre har gjort det og trenger praktisk assistanse for å finne gode håndverkere, følge opp prosjektet osv. Dette kan FranskBolig assistere med.

Les mer i eierguiden eller ta kontakt nå.

8- Belåne en eksisterende eiendom

Dersom du eier en fritidsbolig i Frankrike kan du være interessert i å få penger ut av boligen uten å måtte selge den, enten boligen allerede er belånt eller ikke. Dessverre er dette vanskeligere sagt enn gjort. I noen situasjoner kan du belåne en eksisterende eiendom i Frankrike, men du bør være klar over begrensningene.

Eierguiden forteller deg mer om dette temaet. Du kan også ta kontakt hvis du lurer på om muligheten for å låne fra din franske eiendom er til stede for deg.

9- Behov for praktisk / juridisk / administrativ bistand

FranskBolig tilbyr et bredt spekter av tjenester, som du kan lese mer om i eierguiden. Du kan også sjekke vår prisliste eller ta kontakt.