KONTAKT

Viktig innledende informasjon når du skal velge en eiendomsmegler

Skal du sammenligne vårt tilbud med hva lokale franske eller utenlandske meglere tilbyr, kan det være relevant for deg å vite at:
. Alle våre meglere i Frankrike snakker norsk
. Vi gjør boligannonsen synlig på over 100 nettsider i Frankrike og internasjonalt
. Boligannonsen din flyttes automatisk opp på toppen av alle resultatlister ved boligsøk
. Vi har godt over 3000 registrerte kjøpere i vår kundeportefølje
. Vi tilbyr norsk standard på markedsføring og service
. Du får teknisk, administrativ og juridisk bistand gjennom salgsprosessen etter at kjøperen er funnet (vi overlater deg altså ikke til notaren, slik praksisen er)

Før du velger megler, bør du lese vår guide til selgere.

Skal du selge en fransk eiendom gjennom FranskBoligs megleravdeling i Frankrike kan du velge mellom tre løsninger, med et meglerhonorar på mellom 2,95% og 5,95%Ved å flytte musepekeren over boksene under vil du få mer informasjon om hva våre meglingstjenester koster. Bruker du en mobil enhet kan du bare klikke på boksene i stedet.

DEN NORSKE MODELLEN | Som å selge en norsk eiendom, med betydelig lavere meglerhonorar der mye er inkludert

2,95% med enerett til å selge ("eksklusivt oppdrag") | 3,95% uten enerett - SE LENGER NED PÅ SIDEN FOR DETALJER

PLUSS meglerpakke | Selg raskere og antakeligvis til en høyere pris enn med lokale meglere, takket være kvalitetsmarkedsføring og omfattende annonsering på toneangivende nettsider i Frankrike

4,95% med enerett til å selge ("eksklusivt oppdrag") | 5,95% uten enerett | No cure no pay - SE LENGER NED PÅ SIDEN FOR DETALJER

PREMIUM INTERNATIONAL meglerpakke | Som PLUSS pakken, men med omfattende eksponering i alle kjøperland inkl. hele Skandinavia, delegering til lokale meglere, virtuell visning m.m.

4,95% med enerett til å selge ("eksklusivt oppdrag") | 5,95% uten enerett | No cure no pay - SE LENGER NED PÅ SIDEN FOR DETALJER

PLUSS meglerpakke

Denne tjenestepakken leveres kun av de aller beste franske meglerne, med hovedfokus på franske kjøpere. Her får du solgt raskere og antakeligvis til en høyere pris ved bruk av lokale meglere, takket være kvalitetsmarkedsføring og omfattende dekning av den potensielle kjøpergruppen (bestill listen her).

I tillegg til hva en standard fransk eller utenlandsk megler tilbyr, får du:

. Verdivurdering basert på eiendommens reelle verdi (1)
. Profesjonelt forfattet annonse på godt fransk, rikelig med informasjon
. Salgsoppgave til potensielle kjøpere
. Omfattende markedsføring i Frankrike(2)
. Boligannonsen oppdateres med jevne mellomrom og sendes til første plass på resultatlister slik at den forblir meget synlig
. Individuell oppfølging av salgsprosessen av din boligekspert og en jurist, på norsk
. Kontroll av notarens arbeid(3)
. Ivaretakelse av dine interesser innenfor lovverket og ihht våre etiske regler
. No cure no pay
. Meglerprovisjon: 4,45% av selgers nettopris + € 1 490 (tilsvarer 4,39% av en salgspris på 1 M€ f.eks.). Legg til 1% og € 500 hvis du gir oppdraget til andre meglere samtidig (“ikke eksklusivt oppdrag”). Minimumsvederlag (kun ved salg): € 9 950.
. Enda flere fordeler? Vårt fordelsprogram finner du på www.franskbolig.no/fordelsregister.

PREMIUM INTERNATIONAL meglerpakke

Denne tjenestepakken har en internasjonal profil og hever vår allerede høye standard (i PLUSS modellen) et hakk til. Det er den optimale løsningen for å selge fort, takket være en enda mer omfattende dekning av kjøpergruppene i mange land i tillegg til Frankrike, samt delegering til lokale meglere og presentasjon av eiendommen for vår store kjøperportefølje. I tillegg blir du med PREMIUM modellen, mer beskyttet mot fremtidige klager fra kjøperen.

I tillegg til hva PLUSS modellen tilbyr, får du:

. Manuelt oversatt annonse på fire språk (vi bruker altså ikke google translate…)
. Salg gjennom lokale meglere og flere meglernettverk uten tillegg i honoraret
. Direkte markedsføring overfor vår kjøperportefølje (ca. 2 000 utenlandske kjøpere hvorav mange skandinaver)
. Markedsføring på alle de store engelsktalende boligportalene, toneangivende europeiske boligportaler inkl. boligportaler i Skandinavia (bestill listen her)
. Koster kun 0,5% mer i meglerprovisjon enn PLUSS pakken!
. Lavere risiko for tvist og rettsak etter salget
(4)

Kostnadsfri og valgfri tilleggspakke ved salg gjennom oss(5):

. Profesjonell fotograf
. Markedsføring på den mest populære boligportalen for private boligselgere (pap.fr)
. Virtuell visning i 3D (ref. « google street »)
. Gratis tilstandsrapport

Enda flere fordeler? Vårt fordelsprogram finner du på www.franskbolig.no/fordelsregister.

DEN NORSKE MODELLEN

Akkurat som om du hadde solgt en norsk eiendom, kan du velge å betale et betydelig lavere meglerhonorar og dekke markedsføringskostnader, visninger osv. selv. Du kan plukke tjenester fra en prisliste, med veiledning fra din boligekspert.

Mye er inkludert i denne pakken. Utover vårt megleransvar og våre råd vedr. prisstrategien, salgsstrategien og ikke minst markedsføringsstrategien, er også følgende inkludert: Full beskrivelse av eiendommen etter befaring for utarbeidelse av salgsoppgaven, svar på alle henvendelser, utsendelse av salgsoppgaven til FranskBoligs store kjøperportefølje, bistand med budprosessen, hjelp med å oppnå høyest mulig pris, fullstendig assistanse gjennom hele salgsprosessen fra bud til overtakelse, kontroll av notarens arbeid, gjennomgang av kontrakter og vedlegg på norsk sammen med deg, kontroll av skatteberegningen (gevinstskatt), m.m.

Det som ikke er inkludert og som du fritt kan velge å bestille, er følgende tjenester (med 20% rabatt når du velger den norske modellen – se prislisten under):

. Takstrapport utarbeidet av takstmann, eller FranskBoligs profesjonelle verdivurdering med rapport
. Bilder tatt av oss inkl. etterredigering og video, eller bilder fra profesjonell fotograf
. Styling av eiendommen (“home staging”)
. Utarbeidelse av boligannonsen på valgt språk (FR, GB, SE, NO, DE)
. Markedsføringspakker
. Henge salgsplakater
. Markedsføring på facebook, i boligblader, aviser og andre medier
. Standard visningstjenester eller virtuelle visninger

Alt annet som kreves for et vellykket salg er inkludert i meglerhonoraret (min. € 3 490, kun ved salg).

Prisen for disse “à la carte” tjenestene finner du lenger ned på nettsiden under “Salg på egenhånd”. Velger du den norske modellen får du 20% rabatt på alle tjenester.

Enda flere fordeler? Vårt fordelsprogram finner du på www.franskbolig.no/fordelsregister.

Salg på egenhånd

Å selge på egenhånd krever både erfaring og mot, men er ikke en helt umulig oppgave dersom du ansetter FranskBolig for å assistere deg gjennom hele prosessen (se i eget tilbudsark du kan bestille her). I motsetning til den norske modellen beskrevet over, stiller vi ikke vår meglergaranti her, og du betaler full pris for tjenester du ønsker å kjøpe fra oss.

Valgfrie tjenester og prisliste finner du under. Velger du en tjeneste i forbindelse med den norske modellen, får du 20% rabatt.

Flytt musepekeren over eller klikk på boksen:

Kurs om å selge en fransk eiendom inkl. informasjon om det franske boligmarkedet, skatt, salgsprosess m.m.

Kr. 2 990,-

Kartlegging av salgsmeglerens arbeid, dersom du har gitt oppdraget til en eiendomsmegler

Kostnadsfritt

Takst av utført av takstmann

Anbud for å finne riktig pris, formidling: Timepris kr. 795,-

Profesjonell verdivurdering av FranskBolig

Skanning av markedet, sjekke historiske salg rundt adressen: € 195 | Med befaring: € 295 | Med verdirapport i tillegg: € 395

Bilder og video tatt av oss inkl. etterredigering

Kr. 1 990,- + kr. 990,- pr reisetime

Profesjonelle bilder av fotograf

Fra Kr. 1 990,- + kr. 990,- pr reisetime om vi skal åpne boligen for ham

Rydde opp/pynte før bilder/videoer tas

Kr. 1 990,- + kr. 990,- pr reisetime

Virtuell visning (selges alltid inkl. profesjonelle bilder)

Fra Kr. 3 990,- + kr. 990,- pr reisetime om vi skal åpne boligen for ham

Befaring av eiendommen og opparbeidelse av full beskrivelse av eiendommen

Kr. 1 990,- + kr. 990,- pr reisetime

Utarbeidelse av boligannonsen på fransk

Kr. 990,-

Oversettelse av boligannonsen på fire språk (FR, SE, GB, DE)

Kr. 990,-

Salgsoppgave i PDF form på valgt språk

Kr. 990,-

Presentasjon av eiendommen for 2 000+ aktive utenlandske kjøpere, samt flere hundre aktive franske kjøpere

0,25% av salgsbeløpet hvis en av disse kundene ender med å kjøpe ila 12 måneder

Annonseringspakke Skandinavia (annonsering på de fem største annonseportalene - listen på forespørsel)

Kr. 2 990,- (oppstart) + kr. 1 990,- pr mnd

Annonseringspakke GB (annonsering på de største engelskspråkelige annonseportalene - listen på forespørsel)

Kr. 2 990,- (oppstart) + kr. 1 990,- pr mnd

Annonseringspakke FR (annonsering på ca. 20 toneangivende franske annonseportaler - listen på forespørsel)

Kr. 2 990,- (oppstart) + kr. 1 990,- pr mnd

Annonseringspakke "verden" (ca. 40 annonseportaler som ikke omfattes av de andre annonsepakkene - listen på forespørsel)

Kr. 2 990,- (oppstart) + kr. 1 990,- pr mnd

Henge salgsplakater

Kr. 1 490,- p. salgsplakat + kr. 990,- pr reisetime

Markedsføring i annonseblader, aviser og andre medier

Be om tilbud

Besvare henvendelser

Kr. 190,- pr henvendelse + kr. 90, pr. mail / samtale e.l. - inkludert i den norske modellen

Visningstjenester

Kr. 1 990,- pr visning + kr. 990,- pr reisetime | Mulig å kjøpe en visningspakke med 10 visninger for kr. 9 990,- + kr. 990,- pr reisetime

Rådgivning og hjelp før bud

Timepris kr. 1 590,- - inkludert i den norske modellen

Assistanse med budprosessen

0,25% av salgsbeløpet, min. € 990 - inkludert i den norske modellen

Hjelp med å oppnå høyest mulig pris

10% av differansen mellom oppnådd pris og 95% av prisantydning - inkludert i den norske modellen

Fullstendig assistanse gjennom salgsprosessen med kvalitetssikring av salget, u/meglergaranti (7)

0,95% av salgsbeløpet - se eget informasjonsark (7)

Fullstendig assistanse gjennom salgsprosessen med kvalitetssikring av salget, m/meglergaranti (7)

1,95% av salgsbeløpet - se eget informasjonsark (7) - inkludert i den norske modellen

Tolketjenester (hos salgsmegleren eller notaren)

Kr. 3 990,- + kr. 990,- pr reisetime | 20% rabatt om en av våre norske boligeksperter i Frankrike kan gjøre jobben

Bistand med oppgjør, møte hos notaren for å være din representant

Kr. 3 990,- + kr. 990,- pr reisetime

Praktiske og administrative tjenester ikke nevnt et annet sted (hjelp med abonnementer, salg av møbler, vask, osv.)

Timepris kr. 1 590,- | 50% rabatt om arbeidet kan utføres av en av våre medhjelpere i Frankrike

Notater

(1) Vi prøver ikke å få salgsoppdraget ved å la deg tro at du kan selge til en urealistisk høy pris.
(2) I motsetning til lokale meglere som kvier seg til å bruke penger på annonsering, markedsføres eiendommen din på de fleste toneangivende franske eiendomsportaler, samt boligportaler spesialisert på f. eks. luksuseiendommer. En fullstendig liste over alle boligportaler der eiendommen din blir annonsert, kan bestilles her.

(3) Det er sjelden notaren selv som jobber med formalitetene, men notarfullmektige heller, som har lav status i Frankrike og som ofte gjør feil. Det er meget viktig at du velger en megler som har juridisk kompetanse for (og som er villig til!) å kontrollere notarfullmektiges arbeid.
(4) Kjøperne får tilbud om en garanti mot skjulte feil og mangler. Velger de den, og skulle de klage etter kjøpet, får de som regel oppgjør med en gang av forsikringsselskapet og velger å la saken ligge. Du blir i så fall ikke plaget av en lang rettsak i utlandet…
(5) Tjenesten faktureres € 990 dersom du ikke selger gjennom FranskBolig / Scandimmo, uansett årsak. Har du valgt denne pakken er sannsynligheten for å selge gjennom oss, enda høyere enn uten.
(6) Meglerhonoraret er beregnet på sluttprisen betalt av kjøper. Det er viktig å sammenligne hva du får av andre meglere for samme honorar. Vi vet at den norske standarden på markedsføring og det omfattende arbeidet vi legger inn i å selge eiendommen gir deg muligheten til å selge både raskere og til en høyere pris.
(7) Oversikt over arbeidet som er inkludert i denne oppfølgingen finner du i tilbudsarket du kan bestille her.

Hvilken tjeneste prøver du å finne? Noe du lurer på ang. en bestemt tjeneste?

Kontaktinformasjon blir ikke brukt til et annet formål enn å svare deg.

Se våre personvernregler her før du sender skjemaet.