Våre tjenester til eiere

Det er mye å tenke på og ordne med når man for eksempel skal leie ut boligen (registrering, drift, skatt, innrapportering, osv.) eller pusse den opp. Det kan også hende at du kjøpte boligen gjennom en eiendomsmegler som ikke fortalte deg om arveavgift i Frankrike, slik at du nå burde planlegge arveoppgjøret i Frankrike. Eller kanskje du trenger hjelp med spørsmål knyttet til eierforhold, om du eier sammen med andre eller gjennom et fransk SCI eller et norsk AS. FranskBolig kan også bistå med alle praktiske og juridiske spørsmål som skulle være aktuelle.

Dersom du selger en eiendom, vennligst sjekk våre tjenester til selger i stedet.

Våre tjenester prises på to forskjellige måter, avhengig av hva du trenger hjelp med:

  • Fastpris
  • Timepris på kr. 1 490,- (pluss et oppstarthonorar på kr. 990,- hvis du ikke har kjøpt eller solgt gjennom FranskBolig før)

Det tilbys 50% rabatt på timeprisen dersom arbeidet kan utføres i Frankrike av en av våre mange norsktalende medhjelpere. Det er ofte tilfelle for tjenester som ikke krever høy ekspertise.

Analyse av din situasjon ifm arv: Hva skjer hvis du ikke planlegger arveoppgjøret i Frankrike?

Kr. 990,- for selve analysen + kr. 1 990,- for presentasjon av mulige løsninger, samt vårt råd om hva du bør gjøre

Planlegging av arveoppgjøret: Gjennomføring

Timepris kr. 1 590,-

Skatt: Kartlegging av situasjon, beregning av forventet skatt, norsk vs fransk skatt osv.

Timepris kr. 1 590,-

Skatt: Opprettelse av profil på skatteetatens nettside (obligatorisk)

Kr. 990,-

"Enkel skatteordning" ved utleie*: Utfylling av selvangivelse og instrukser for utsendelse hvis den må sendes i papirform

Kr. 2 990,- pr selvangivelse** hvis den kan sendes elektronisk, kr. 3 990,- hvis den må sendes i papirform

Utfylling av selvangivelse når man velger en annen skatteordning (eller er pliktet til å følge denne)

Kr. 3 990,- pr selvangivelse*** hvis den kan sendes elektronisk, kr. 4 990,- hvis den må sendes i papirform

Kontrollere skatteoppgjøret, hjelp med å unngå dobbelbeskatning på leieinntekter og formuesskatt, kontakt med skattemyndighetene i Frankrike ifm den franske selvangivelsen, styring av betalingstermin

Timepris kr. 1 590,-

Takst eller verdivurdering av din franske eiendom

Fra kr. 1 990,- (se på prisdetaljer på siden "tjenester til selger")

Juridisk bistand (tvister, arv i Frankrike, klager, osv.)

Timepris kr. 1 590,- ****

Notater

* De aller fleste nordmenn som leier ut sin franske bolig kan velge det man kaller den “enkle skatteordningen” for innrapportering av leieinntekter. Dette må du først avklare med din rådgiver. Du kan lese mer om utleie og skatt i eierguiden.
** To personer som leier ut en fransk eiendom sammen kan som regel nøye seg med å sende en felles selvangivelse.
*** I enkelte situasjoner vil det være nødvendig å involvere en fransk revisor. I så fall vil revisoren stå for hele oppdraget. FranskBoligs rolle blir i dette tilfellet å tilrettelegge for kommunikasjonen med revisoren, samt bruke vår erfaring og kunnskap om norske forhold for å gi deg relevante råd.
**** Noen ganger bør en av våre samarbeidende advokater ta over. En annen timepris kan gjelde. Dette avklarer vi på forhånd med deg.

Hvilken tjeneste prøver du å finne? Noe du lurer på ang. en bestemt tjeneste?

Kontaktinformasjon blir ikke brukt til et annet formål enn å svare deg.

Se våre personvernregler her før du sender skjemaet.