Våre tjenester til eiere, overalt i Frankrike

Skal du leie ut din franske bolig? Hva med registrering, drift, skatt, innrapportering, osv.?
Eller skal du pusse den opp?
Vet du hvor mye arveavgift dine arvinger vil måtte betale i Frankrike? Hva med å planlegge generasjonsskifte i Frankrike for å spare skatt?
Trenger du hjelp med spørsmål knyttet til eierforhold (sameierskap, fransk SCI, norsk AS)?

Eller kanskje du har tenkt å selge? (sjekk våre tjenester til selger her).

Våre tjenester til eiere tilbys enten som fastpris eller timepris (fra kr. 795,-). Når tjenesten leveres i Frankrike er prisen beregnet i euro. I Frankrike har vi mange norsktalende medhjelpere med lav timepris. De fleste oppdragene som ikke krever høy ekspertise utføres av disse.

Trenger du mer informasjon om det å være boligeier i Frankrike kan du bla gjennom vår eierguide på 142 sider her

FranskBoligs utleietjenester

Tilbys mellom Villefranche sur Mer og Théoule sur Mer inkl. innlandet (Mougins, Valbonne osv.) - be om tilbud

Hjelp med innrapportering av eiendommens bruk

("déclaration d'occupation") - € 79

Skatt: Opprettelse av profil på skatteetatens nettside (impots.gouv.fr)

("espace sécurisé") - € 99

FranskBoligs fordelsprogram

Gå på www.franskbolig.no/fordelsregister for å velge enda flere fordeler og kostnadsfrie tjenester

Analyse av din situasjon ifm arv: Hva skjer hvis du ikke planlegger arveoppgjøret i Frankrike?

Kr. 990,- for selve analysen + kr. 1 990,- for presentasjon av mulige løsninger, samt vårt råd om hva du bør gjøre

Planlegging av arveoppgjøret: Gjennomføring

Timepris kr. 1 690,-

Skatt: Kartlegging av situasjon, beregning av forventet skatt, norsk vs fransk skatt osv.

Timepris kr. 1 690,-

"Enkel skatteordning" ved utleie*: Utfylling av fransk selvangivelse, inkl. oppfølging, skatteoppgjør, kontakt med skatteetaten

Kr. 2 990,- pr selvangivelse** hvis den kan sendes elektronisk, kr. 3 990,- hvis den må sendes i papirform

Utfylling av selvangivelse når man velger en annen skatteordning*** (eller er pliktet til å følge denne)

Kr. 3 990,- pr selvangivelse hvis den kan sendes elektronisk, kr. 4 990,- hvis den må sendes i papirform

Kontrollere skatteoppgjøret, hjelp med å unngå dobbelbeskatning på leieinntekter og formuesskatt, kontakt med franske skattemyndigheter ifm selvangivelsen, styring av betalingstermin m.m.

Timepris kr. 1 690,-

Takst eller verdivurdering av din franske eiendom

Fra € 195 (se på prisdetaljer på siden "tjenester til selger")

Juridisk bistand (tvister, arv i Frankrike, klager, osv.)

Timepris kr. 1 690,- ****

Praktisk og administrativ bistand utført av våre norsktalende konsulenter og medhjelpere i Frankrike

Timepris € 79

Notater

* De aller fleste nordmenn som leier ut sin franske bolig kan velge det man kaller den “enkle skatteordningen” for innrapportering av leieinntekter. Dette må du først avklare med din rådgiver. Du kan lese mer om utleie og skatt i eierguiden.
** To personer som leier ut en fransk eiendom sammen kan som regel nøye seg med å sende en felles selvangivelse.
*** I enkelte situasjoner vil det være nødvendig å involvere en fransk revisor. I så fall vil revisoren stå for hele oppdraget. FranskBoligs rolle blir i dette tilfellet å tilrettelegge for kommunikasjonen med revisoren, samt bruke vår erfaring og kunnskap om norske forhold for å gi deg relevante råd.
**** Noen ganger bør en av våre samarbeidende advokater ta over. En annen timepris kan gjelde. Dette avklarer vi på forhånd med deg.

Hvilken tjeneste prøver du å finne? Noe du lurer på ang. en bestemt tjeneste?

Kontaktinformasjon blir ikke brukt til et annet formål enn å svare deg.

Se våre personvernregler her før du sender skjemaet.