Personvernregler

Ifølge Personvernforordningen (GDPR) har du rett på tilgang til dine persondata, og til å be om at de skal endres, fjernes eller flyttes til tredjepart. Du kan også uttrykkelig motsette deg bruk av dine data. Europimmo Consulting konsernet som eier merkevarene franskmegling.no, franskmaklare.se, frenchproperties.online, Scandimmo, FranskBolig og det norske firmaet World Properties Consulting Scandinavia, bruker dine data kun i forbindelse med kunderelasjonen og tjenester vi leverer til deg. Dette kan kreve at dine data blir kommunisert til for eksempel en notar, en advokat eller en av våre tilknyttede kundeansvarlige, noe du aksepterer ved å fylle ut dette skjemaet. Dine persondata blir aldri kommunisert til en tredjepart som ikke er involvert i saken vi jobber med for deg. Etter at saken vi jobber med for deg er å anse som avsluttet, blir dine persondata flyttet til et sikkert arkiv der de vil lagres i fem år. Alle kopier av dokumenter som pass, fødselsattester eller lignende arkiveres ikke, men slettes med det samme saken er avsluttet. Etter fem år blir dine data definitivt slettet. Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter ang. dine data kan du sende mail til gdpr@franskbolig.no.