Hvor mye skatt må du betale i Frankrike hvis du selger i dag?

List opp alle fradragsførbare kostnader (kun utbygging, ombygging og vesentlig oppgradering):
Type kostnad
Utførelsesdato: (mm.åååå)
Kostnad i euro
Hvis du først trenger et prisestimat på eiendommen for å kunne oppgi et mer realistisk beregningsgrunnlag, klikk her.