Å kjøpe sammen med andre

Du har sikkert hørt om timeshare-konseptet. I Frankrike er det mulig å justere konseptet noe slik at det blir enklere, mer pålitelig og mer lønnsomt enn timeshare ofte omtales som. Dette fordi det finnes et verktøy som er perfekt tilpasset denne eier- og driftsformen, “SCI”.

For å gjøre konseptet tryggere og enda mer oversiktlig, tilbyr FranskBolig denne kjøpsformen med noen ekstra justeringer som er forklart på denne siden.

Hva er et "SCI"?

“SCI” står for “Société Civile Immobilière”. Dette er en selskapsform vi beskriver nærmere flere steder på denne nettsiden, så her skal vi ha fokus på dens fordeler i forbindelse med et boligkjøp sammen med flere andre.

SCI er et selskap som ikke er eget skattesubjekt: Hver andelseier skattes for sine respektive andeler. Andelseierne kan være privatpersoner eller firmaer. I Norge er det kanskje ANS (ansvarlig selskap med solidarisk ansvar) som ligner mest på SCI.

Når flere personer kjøper sammen, vil det å eie gjennom et SCI gi mange fordeler. Blant annet:
. Muligheten til å gå mye i detalj på driften i vedtektene: Bruken (både hvordan og når eiendommen skal brukes), kostnadsfordeling og vederlagsprinsipper, ansvarsfordeling osv.
. Utnevnelse av en daglig leder. I vanlige timeshare er det et driftsselskap som pleier å inneha denne rollen. Her kan dere velge en av andelseierne, eventuelt med regler for turnus, eller FranskBolig, eller en forretningsfører for eksempel.
. Andelene kan ha ulike stemmerettigheter slik at det ikke alltid er den som eier mest som får mer tyngde i beslutningsprosesser.
. Mellomregningskontoen gjør det lett å gjøre opp for ujevnheter i andelseiernes bidrag for felleskapet.
. Overdragelse av andeler er mye lettere å styre med klare regler enn når man ikke bruker SCI som verktøy for å eie sammen.

Hvordan organiseres sameierkskapet?

FranskBoligs modell gjelder kun eiendommer kjøpt gjennom vår norskdrevne megleravdeling i Frankrike.

75% rabatt på prisen
I modellen vår er det bare fire medeiere. Det betyr at du betaler 25% av en drømmeeiendom for å bruke den mer enn du antakeligvis trenger, altså 13 uker i året (se under). Med få eiere blir det også lettere å styre virksomheten, med raskere beslutninger og langt lavere risiko for konflikter knyttet til for eksempel bytte av andelseier, salg av eiendommen eller utleie.

Andelene skal være pantefrie til enhver tid.

Daglig ledelse
Hver andelseier blir daglig leder i ett år av gangen, med mindre det er ønskelig at en ekstern forretningsfører eller FranskBolig får denne rollen.

13 uker i året
Andelseierne får tildelt hver fjerde uke i året, der de får full bruksrett på eiendommen. Er det vedtatt at utleie er tillatt, kan ubrukte uker leies ut, eller byttes ut med en annen uke som en annen andelseier ikke har tenkt å benytte, gjennom et enkelt børssystem.

Ukene har ulike verdier, en “lav sesong” verdi for de minst populære, og en “høy sesong” verdi for de mest populære. Verdien på disse er dobbelt så høy som lav sesong uker. Når man bytter uke med en annen andelseier, vil derfor “kostnaden” for å få en ønsket høy sesong uke, være to lavsesonguker.

En andelseier kan også leie en annen medeiers uke mot vederlag (leie) hvis utleie er tillatt i vedtektene.

Andelseieren som har siste hel uke i året, får også uken etter denne. Så fortsetter man med tildeling av de neste ukene slik at alle får en uke hver tredje uke. Dette systemet sørger for at for eksempel den populære første uken i juli blir tildelt en ny andelseier hvert år.

Overdragelse av andeler
Dersom en andelseier ønsker å komme seg ut av sameierskapet, må han først forsøke å selge (eller gi sin andel, for eksempel til egne barn). FranskBolig kan finne en ny medeier hvis ingen andre andelseiere ønsker å kjøpe ham/henne ut (alle medeiere har forkjøpsrett). Dersom det tar mer enn tre måneder å finne en ny andelseier fra og med FranskBolig har fått oppdraget, skal andelseierne møtes i en ekstraordinær generalforsamling sammen med FranskBolig for å finne en løsning i felleskap. Om ingen god nok løsning er funnet, må andelseieren som ønsker å forlate sameierskapet kanskje være like tålmodig som om han hadde eid eiendommen direkte: Det kan nemlig ta lang tid å selge en fransk eiendom. Fordelen med SCI-et er at man har tre potensielle kjøpere (de andre medeierne) før man engang har begynt å lete etter en kjøper.

Praktisk og administrativ assistanse
FranskBolig tar seg av det praktiske og det administrative gjennom lokale medhjelpere og partnere: Vask, tilsyn, småfiks, tilrettelegging av oppussing og reparasjoner, eventuelle selvangivelser i Frankrike, kontakt med skatteetaten, registrering av utleievirksomheten hvis aktuelt, opprettelse av profil på skatteetatens nettside, bistand med abonnementer, bank, forsikring og mye mer.

For mer informasjon eller for å registrere din interesse, send mail til 75pst.rabatt@franskbolig.no.