Eie til leie

Denne siden presenterer tre investeringsprodukter basert på franske eiendommer eid av eiere som trenger kapital eller som ikke lenger ønsker å være eiere, uten å måtte flytte ut. Er du en slik eier, ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan analysere situasjonen din sammen, og velge den beste løsningen i ditt tilfelle.

Er du investor kan du lese videre om hvordan du kan få en garantert avkastning på minst 5% årlig, samtidig som du hjelper en eier.

1. Proloc

Selgeren blir din leietaker
Proloc er et investeringsprodukt som er basert på ekstremt enkle prinsipper:
. Du kjøper eiendommen på samme måte som om du ikke skulle investere gjennom Proloc
. Du avtaler en leieperiode med selger, som regel mellom tre og fem år. Selger leier boligen fra deg.
. Årlig leie: 5% av kjøpsbeløpet.
. Garanti: Hele leiebeløpet settes på en sperret konto. Om leietakeren ikke betaler leien, blir leien trukket fra denne kontoen.

Mange fordeler
Her er noen:
. Du trenger ikke å finne en leietaker
. Garantert (brutto) avkastning over en forhåndsbestemt periode
. Leietakeren oppfører seg som om han fortsatt eier boligen, og tar derfor mer vare på den enn om det var en tilfeldig leietaker
.  Ingen risiko for å måtte finne en annen leietaker før avtaleperiodens slutt. Det verste som kan skje er at leietakeren forlater boligen tidligere, men leien blir betalt fra depositumskontoen fram til avtalens slutt.

Variant
I stedet for å avtale en leie med selgeren, kan det avtales at boligen selges til en lavere pris. Rabatten er lik antall årsleie ganger antall år Proloc skal vare etter avtale. I praksis settes disse leiebeløpene også på en sperret konto og leien betales utelukkende derfra. Dette for at du skal slippe å måtte betale unødvendig skatt på gevinsten ved salget, skulle du selge før 30 år har gått siden kjøpstidspunktet.

Send oss en mail på proloc@franskbolig.no for mer informasjon eller dersom du er interessert i å få tilsendt forslag på eiendommer som kan selges med en Proloc avtale. 

2. Midlertidig overdragelse uten depositumskonto

Prinsipp
I motsetning til Proloc avtales det på forhånd at selger skal kjøpe boligen sin tilbake fra deg. Investeringshorisonten din er dermed definert på forhånd. Du får pengene dine tilbake ved avtaleslutt, med gevinsten på 5% (årlig) med mindre selgeren ikke er i stand til å kjøpe boligen tilbake innen fristen. Skjer det ikke har du faktisk kjøpt boligen langt under markedspris:
. Du kjøper boliger 20% under markedspris.
. Du og selger avtaler en frist for at han skal kjøpe boligen tilbake (som regel mellom ett og fem år).
. En månedsleie, tilsvarende 1/12 av en årsleie lik 5% av kjøpsprisen, settes på en sperret konto (depositum).
. Om selger ikke betaler månedsleien, brukes depositumet som leiebeløp. Skjer dette en gang til, mister selger muligheten til å kjøpe boligen sin tilbake: Leieforholdet opphever og du står fri til å gjøre hva du vil med boligen.
. Når selger er klar til å kjøpe boligen sin tilbake, noe som skal skje innen avtalefristen, beregnes kjøpsbeløpet etter følgende prinsipp: Jo tidligere han kjøper boligen tilbake, jo høyere pris må han/ betale for den. I løpet av avtaleperioden skal du nemlig ha fått en årlig avkastning av din investering (dvs kjøpsprisen, ved avtaleinngåelse) på 5%.

Fordeler
I forhold til Proloc forplikter selgeren seg til noe (gjenkjøp og leie) som han slett ikke er sikker på å kunne klare. Denne risikoen er godt betalt i denne modellen, ettersom du først har fått 20% rabatt på boligen. I alle andre tilfeller er du garantert en avkastning på 5% årlig.

Om denne investeringsformen virker interessant kan du ta kontakt på portage@franskbolig.no. Vi sender deg mer informasjon og foreslår eventuelt eiendommer der selgeren ønsker å forplikte seg på denne måten.

3. Midlertidig overdragelse med depositumskonto

Dette produktet har faktisk et navn i Frankrike, “réméré”, og er strengt regulert. Prinsippet ligner på forrige produkt. Forskjellen for deg er at det finnes en større risiko for at selgeren ikke vil kunne gjøre opp for seg, noe som også bestyr en større avkastning enn de grunnleggende 5% (årlig) som modellen vår er basert på.

Prinsipp
Her også forplikter selger seg til å kjøpe eiendommen tilbake etter en bestemt periode. Men i stedet for å bli din leietaker, får han heller en “borett mot erstatning” som reguleres annerledes enn vanlig utleie.

En annen forskjell er at dette produktet velges av eiere som virkelig har store økonomiske problemer, og som ikke kvalifiseres til forrige produkt eller Proloc. Det økonomiske insentivet for å kjøpe tilbake er stort. Med andre ord er denne løsningen for å komme seg ut av en alvorlig gjeldssituasjon mer risikabel for eieren enn forrige produkt.

Her også kjøper du boligen 80% av markedsverdien. Du får i tillegg 10% av markedsverdien betalt av selger, og en månedsleie på 0,25% av denne verdien. 15% av markedsverdien settes på en sperret konto og brukes for å dekke manglende månedlige betalinger. Selger må kjøpe boligen tilbake ved avtaleslutt (som regel tre år). Han kan ikke gjøre det hverken før eller etter.

Skulle selger ikke være i stand til å kjøpe boligen sin tilbake, får du restbeløpet på depositumskontoen overført.

Ta gjerne kontakt på remere@franskbolig.no for mer informasjon eller for å melde din interesse for denne investeringsformen. Vi har registrert flere investorer enn selgere som både ønsker å dekke sin gjeld på denne måten og som har riktig profil for dette produktet. Det kan derfor ta tid før vi har en eiendom å foreslå.