Fyller du ut dette skjemaet etter beste evne, vil vi kunne gå videre med utarbeidelse av verdivurderingen. For informasjon om priser, vennligst se her.
Dine fordeler starter fra og med seks måneder etter at du har mottatt vår bekreftelse på innmelding, og varer i to år. Informasjonsbrev vil du motta fra og med neste utgave.
(1) Ekstra fordeler: Du trenger nemlig ikke å melde deg på fordelsprogrammet for å få mange fordeler ved bruk av FranskBolig. Kjøperen kan som regel bruke oss kostnadsfritt fra leting til overtakelse, og våre tilbud til selger inkluderer mange tjenester som vanlige meglere enten ikke tilbyr eller fakturerer i tillegg.

Fyller du ut dette skjemaet etter beste evne, vil vi kunne gå videre med utarbeidelse av verdivurderingen. For informasjon om priser, vennligst se her.

Dine fordeler starter fra og med seks måneder etter at du har mottatt vår bekreftelse på innmelding, og varer i to år. Informasjonsbrev vil du motta fra og med neste utgave.

(1) Ekstra fordeler: Du trenger nemlig ikke å melde deg på fordelsprogrammet for å få mange fordeler ved bruk av FranskBolig. Kjøperen kan som regel bruke oss kostnadsfritt fra leting til overtakelse, og våre tilbud til selger inkluderer mange tjenester som vanlige meglere enten ikke tilbyr eller fakturerer i tillegg.