Våre tjenester til kjøpere

På denne siden lister vi opp alle tjenester FranskBolig kan levere gjennom sine avdelinger i Norge, Sverige og Frankrike. Flesteparten av våre tjenester rettet til skandinaviske boligkjøpere er kostnadsfrie, som du kan lese mer om etter listen, under “Viktig informasjon”, samt i våre generelle betingelser.

Du kan også bestille en brosjyre som forteller mer om hva FranskBolig gjør når eiendommen først er funnet.

Ved å flytte musepekeren over boksene vil du få mer informasjon om hver enkel tjeneste. Bruker du en mobil enhet kan du bare klikke på boksene i stedet.

FranskBoligs fordelsprogram

Gå på www.franskbolig.no/fordelsregister for å velge enda flere fordeler og kostnadsfrie tjenester

Individuelt kurs om kjøp av bolig i Frankrike

Kostnadsfritt *

Hvor mye kan du få i lån og hvilke betingelser kan du forvente

Kostnadsfritt - det er bare å fylle ut låneskjemaet på www.franskbolig.no/lane

Garanti mot skjulte feil og mangler med umiddelbart oppgjør opp til kr. 1 150 000,-

FranskBolig er den eneste kjøpsmeglereren som tilbyr denne garantien (www.franskbolig.no/gvc)

Boligkjøperforsikring som også inkluderer juridisk bistand ved tvist med nabo/sameie/kommune osv., håndverkerforsikring, eierskiftefordikring

FranskBolig er den eneste kjøpsmegleren som tilbyr denne forsikringen | Be om tilbud

Konsultasjon om arv, skatt, eierforhold ifm et eiendomskjøp i Frankrike

Kostnadsfritt *

Kjøpsoppdrag (boligjakttjenester): Utsendelse av forslag på kvalitetsboliger fra hele markedet ihht dine kravspesifikasjoner

Kostnadsfritt**

Innhente mer informasjon hos salgsmeglerer om en bolig funnet på egen hånd eller gjennom FranskBolig (eksakt adresse, flere bilder osv.)

Kostnadsfritt **

Verdivurdering på en eiendom du har funnet selv

Kostnadsfritt **

Kvalitetssikring av kjøpspris ved å analysere historiske salg ved og rundt boligens adresse

Kostnadsfritt **

"Guided tour" for å bli bedre kjent i et bestemt område, og få relevant informasjon om boligmarkedet

Faktureres først kr. 1 990,- / dag før refusjon ved kjøp gjennom FranskBolig innen 12 mnd

Planlegging og gjennomføring av visninger, enten sammen med deg eller live, eller på bestilling (video)

Kostnadsfritt **

Kvalitetssikring av boligkjøpet, bistand fra bud til overtakelse – kjøp gjennom FranskBolig

Kostnadsfritt

Kvalitetssikring av boligkjøpet***, bistand fra bud til overtakelse – kjøp utenom FranskBolig

Har du funnet eiendommen på egen hånd og tatt kontakt direkte med megler (eller selger), kan du kjøpe en total tjenestepakke fra oss fra bud til overtakelse. Pris fra 0,95% av kjøpesum.

Bestille en egen tilstandsrapport utover obligatoriske tekniske undersøkelser

Kostnadsfritt * | Selve undersøkelsen faktureres etter fagmannens sats hvis ikke kjøp av eiendommen gjennom FranskBolig

Muntlig oversettelse av kjøpskontrakter, vedlegg og tilhørende dokumenter

Muntlig gjennomgang eller kommentarer på dokumenter, på norsk: Kostnadsfritt * | Vi minner om at du aldri bør stole på en skriftlig oversettelse fra hverken megleren eller google translate

Skriftlig oversettelse av kjøpskontrakter, vedlegg og tilhørende dokumenter

Kr. 990,- pr side (50% rabatt ved kjøp gjennom FranskBolig under 1,5 mill. €, kostnadsfritt over for kontrakter) | OBS! Du bør aldri stole på en engelsk eller norsk oversettelse fra hverken megleren eller et oversettelsesverktøy

Assistere med å utarbeide listen over innbo, inngå avtale med selger om hva som blir igjen i boligen e.l.

Kostnadsfritt *

Første analyse av dine finansieringsmuligheter hos franske eller skandinaviske banker

Kostnadsfritt hvis FranskBolig jobber for seg som kjøpsmegler, kr. 990,- ellers

Formidling til franske eller skandinaviske banker

Kostnadsfritt hvis FranskBolig jobber for deg som kjøpsmegler, kr, 990,- ellers

Assistanse med å fylle ut lånesøknad og samle dokumenter påkrevd av banken

0,5% av lånebeløpet dersom FranskBolig ikke har et fast samarbeid med denne banken, kostnadsfritt ellers | 50% rabatt hvis FranskBolig jobber for deg som kjøpsmegler

Hjelp med å oppnå lavest mulig kjøpspris i budprosessen

Kostnadsfritt ****

Sørge for å redusere avgiftsgrunnlaget for dokumentavgift og notarhonorar (besparelse opp til 0,5% av kjøpesummen)

Tilbys ved undertegnelse av kjøpsoppdragsavtale (uforpliktende og uten honorar) - ta kontakt for mer informasjon

Konsultasjon ifm et boligkjøp, for de som hverken bruker FranskBolig som sin kjøpsmegler eller har kjøpt vår totale tjenestepakke

Kr. 1 500,- i oppstarthonorar + kr. 2 000,- pr time

Tolketjenester ved overtakelse, dersom påkrevd

Kr. 3990,- når utført av statsautorisert tolk | Kr. 2 990,- når utført av FranskBoligs norsktalende eksperter | 50% rabatt ved kjøp gjennom FranskBolig (kostnadsfritt for kjøp over 1.5 mill. €)

Praktiske tjenester før overtakelsen: Møte / kommunikasjon med håndverker, takstmann, arkitekt, kommunen, SAFER, SPANC, kjøkkenleverandør, osv. samt utførelse av praktiske tjenester herunder formidling av slike tjenester ikke nevnt i dette dokumentet

Kostnadsfritt *

Hjelp med abonnementer (vann, strøm, gass, internett osv.), fransk bankkonto, forsikring, samt språklig assistanse ved siste befaring før notarmøtet

Timepris kr. 1 490,- | 50% rabatt hvis eiendommen er kjøpt gjennom FranskBolig

Bistand med å utforme klage ifm ovennevnte forsikringsprodukter, inkl. oppfølging

Timepris € 69

Viktig informasjon

Bruk en megler med fransk meglerbevilling!

FranskBolig har fransk meglerbevilling gjennom sin norskdrevne megleravdeling i Frankrike, Scandimmo. Franske tilsynsmyndigheter krever nå at alle eiendomsmeglere skal ta en årlig eksamen på et av de obligatoriske temaene knyttet til eiendomsmegling. Alle meglere som ikke oppfyller dette kravet, får ikke sin meglerbevilling fornyet. Det er tilfelle for mange utenlandske meglere, ettersom disse sjelden har hverken den juridiske eller den språklige kunnskapen som er en forutsetning for å bestå eksamen. Dessverre fortsetter noen av disse meglerne å yte meglertjenester i Frankrike. Dette gjelder blant annet svenske og norske aktører. I vår kjøperguide forteller vi deg hvordan du kan avsløre disse, men kort sagt: Er ikke disse meglernes eiendommer annonsert i Frankrike, er det fordi de ikke har fransk meglerbevilling. I kjøperguiden forteller vi deg også hvorfor du bør styre unna meglere uten fransk meglerbevilling.

FranskBoligs meglerbevilling ble fornyet pr. 1.7.2021 ettersom vi har bestått alle eksamener hittil.

Kostnadsfrie tjenester

FranskBolig har en rådgivningsavdeling i Norge og en norsk megleravdeling i Frankrike, som dekker hele landet, med boligeksperter langs hele Middelhavskysten og i Paris.

Ved alle rådgivningsoppdrag og kjøpsoppdrag («boligjakt») ivaretar FranskBolig enten kjøperens eller selgerens interesser, men aldri begge parters interesser samtidig – med mindre partene har gitt oss et oppdrag der vi jobber for begge.

Når det er kjøperen som engasjerer FranskBolig, forsvarer vi kjøperens interesser mens salgsmegleren ivaretar selgerens interesser, ettersom selgeren er meglerens oppdragsgiver.

Når FranskBolig tilbyr kostnadsfrie tjenester for kjøperen, kan det høres ut som om vi ikke får betalt for arbeidet vårt. Heldigvis jobber vi ikke for ingenting: Ettersom kjøperen er formidlet av FranskBolig til en salgsmegler, får FranskBolig betalt av megleren for kundehenvisningen. Dette gjelder uansett hvem vi har formidlet kunden til. Dette prinsippet gjør oss fullstendig uavhengige: Vi har ikke inngått samarbeidsavtaler med noen salgsmeglere. Vi er i kontakt med de fleste, men velger en eiendom utelukkende ut fra hvor godt den matcher kjøperens søkekriterier. Vi bryr oss med andre ord ikke om hvilken megler som selger den. Du kan lese mer om dette i våre generelle betingelser eller bestille en brosjyre om hva FranskBolig gjør for deg når eiendommen først er funnet.

FranskBolig har alltid en økonomisk interesse i å få og gjennomføre et kjøpsoppdrag. Dette påvirker dog ikke hverken dømmekraften vår eller kvaliteten på arbeidet vårt. Vi vet av erfaring, og har forankret dette prinsippet i våre etiske linjer, at en fornøyd kunde kommer til å bruke oss nå eller siden. Med andre ord, kjøper du ikke en bestemt eiendom fordi vi har avdekket problemer som ikke kan løses til din fordel, er det gode sjanser for at du kommer til å bruke oss igjen – fordi du føler deg trygg med oss. Og det skal du være.

Notater

* Dersom du ikke kjøper en eiendom i Frankrike gjennom FranskBolig innen ett år, blir du fakturert med timepris: kr. 1 690,- pr time inkl. mva. I praksis blir du fakturert med en gang, så kreditert ved overtakelsestidspunktet. Det tilkommer et engangshonorar på kr. 990,- for alle oppdrag, som også refunderes. Bekreftes ikke oppdraget, eller hvis du har kjøpt eller solgt en eiendom før gjennom vår megleravdeling i Frankrike, faktureres ikke oppstarthonoraret.

** Gjelder for boliger solgt av megler / selger som ikke kjenner deg fra før eller som vil betale FranskBolig for kundehenvisningen (i 99% av tilfellene for eiendommer over € 200 000). Les mer i en brosjyre du kan bestille her, om hva FranskBolig hjelper deg med, også når du har funnet boligen på egen hånd. Er det tilfelle, kan vi som regel sørge for at du kan få kostnadsfri bistand fra oss, men dette er noe vi må avklare før vi går videre med oppdraget.

*** Du kan laste ned beskrivelsen av hele tjenestepakken samt lese om noen kundecaser her.

**** Kostnadsfritt hvis FranskBolig jobber som kjøpsmegler for kunden, det vil si når kunden benytter seg av våre kostnadsfrie tjenester for å kvalitetssikre boligkjøpet sitt (leting, visninger osv.). For andre kunder, som ikke kjøper gjennom FranskBolig, faktureres denne tjenesten ut ifra rabatten kjøperen oppnår takket være vår ekspertise: 20% av differansen mellom 96% av prisantydning og avtalt pris med selger. Les mer i standardbrosjyren vår som kan bestilles her.

Hvilken tjeneste prøver du å finne? Noe du lurer på ang. en bestemt tjeneste?

Kontaktinformasjon blir ikke brukt til et annet formål enn å svare deg.

Se våre personvernregler her før du sender skjemaet.