HVIS DU HAR SOLGT MED GEVINST (alle beløp i euro)

HVIS DU HAR BETALT SKATT PÅ LEIEINNTEKTER (alle beløp i euro)

VÅR VURDERING

DINE KONTAKTOPPLYSNINGER