Du ønsker å overlate boligsalget til en profesjonell megler eller formidler

Selv om denne løsningen er dyr, er den ofte den enkleste. Men trå varsomt...

Bruk av en norsk megler

Overfor din franske bolig er en norsk megler bare en formidler: Det er forbudt å megle en fransk eiendom utenfor Frankrike. Ønsker du å gi salgsoppdraget til en norsk megler må du først få bekreftet at han følger fransk eiendomsmeglingslov. Meglingarbeidet må dessuten foregå i Frankrike.

I den franske salgsavtalen er megleren pliktet til bl.a. å beskrive hvordan han skal markedsføre boligen: Har han en ordentlig plan for å selge boligen din? Eller skal han bare opprette en boligannonse på finn.no som havner på 15. side av en søkeliste etter en måned? Husk at 90% av boligene i Sør-Frankrike kjøpes av franskmenn...

Ta kontakt hvis du trenger råd og veiledning ifm salg av din franske bolig.

Bruk av en franskbasert megler

Du kan gi oppdraget til en franskbasert megler som vi har anbefalt eller som du kjenner godt. Hvordan har megleren tenkt å gjøre boligen synlig? Når en bolig i Frankrike ikke selges, er det som regel på grunn av manglende synlighet i markedet (det finnes hverken "franskboligannonser.no" eller "finn.no" i Frankrike!). Prisen er bare grunn nr. 2... Hvilken kjøpergruppe kommer megleren til å rette markedsføringen mot? Hvorfor bør du nekte å gi et eksklusivt salgsoppdrag? Hvordan kan du forsikre deg at du selger til høyest mulig pris når megleren heller vil at du skal synke dine prisambisjoner for å få et lett oppdrag?
Ta kontakt med FranskBolig for råd, eller for å komme i kontakt med dyktige og pålitelige salgsmeglere i Frankrike.

Den optimale løsningen

FranskBolig tilbyr det beste av to verdener hvis du ikke ønsker å selge på egenhånd: Mot et salgshonorar som ligger 20% under markedsprisen kan vi* sørge for at boligen din blir synlig i Frankrike, i Norge, i Europa ellers og for vår store kjøperportefølje.

For å selge raskt

Under den forutsetningen at du ikke forlanger en pris som ligger langt over markedsprisen finnes det en effektiv men dyr løsning for å selge boligen din raskt: Vi* delegerer salgsoppdraget videre til internasjonale meglere og formidlere. Et forhøyet salgshonorar vil kreves ved salget etter avtale, og fortsatt etter "no cure no pay" prinsippet. Ta kontakt for mer informasjon.

* Vår norske advokat eller et tilknyttet meglerkontor i Frankrike tar det opprinnelige salgsoppdraget.