Generelle betingelser

Våre tjenester til kjøper er som regel kostnadsfrie. Vi hjelper deg selv om du ikke har brukt oss for å finne drømmeboligen. Mer informasjon om våre tjenester til kjøper, selger og eier finner du her.

Generelle betingelser

Du kan lese mer om våre etiske prinsipper her. Eier du en eiendom i Frankrike eller planlegger du å gjøre det, vil du sannsynligvis før eller siden bruke en av følgende tjenester eller lese informasjon om følgende på våre nettsider:
. Megling og formidling av eiendommer i Frankrike
. Rådgivning innenfor arv, skatt, eierforhold, tvister, mm.
. Oversettelser og andre diverse praktiske tjenester, f.eks. ifm renovering og utleie
. Gjennomgang av tekniske og juridiske dokumenter
. Utsendelse av nyhetsbrev
. Formidling av tjenester levert av tredjepart
. Juridiske tjenester og advokatbistand

Er du en boligkjøper kan følgende tjenester også være aktuelle:
. Boligportalen med flere tusen eiendommer til salgs i Frankrike
. Lånekalkulator
. Leteoppdrag / boligjakt
. Bistand og oppføling gjennom kjøpsprosessen fra bud til overtagelse
. Hente mer informasjon om en eiendom i Frankrike
. Virtuell visning
. Visningstjenester
. Hjelp med å oppnå lavest mulig pris
. Hjelp med å anskaffe finansiering
. Bistand ifm utarbeidelse av en lånesøknad til en fransk bank

Planlegger du å selge din franske bolig kan følgende tjenester være aktuelle:
. Annonseringstjenester i Norge og andre land, deriblant Frankrike
. Bistand med utarbeidelse av en salgsoppgave
. Takst utført av en profesjonell takstmann i Frankrike
. Bistand gjennom hele salgsprosessen fra bud til oppgjør

Noen av disse tjenestene kan være levert av en tredjepart og berører derfor ikke FranskBoligs ansvar overfor deg som kunde. Selv om vi samarbeider med tjenesteytere som leverer kvalitetstjenester kan nemlig ikke FranskBolig garantere arbeidet disse utfører, og konsekvenser av dårlige råd eller feil opplysninger disse ved et uhell kan ha gitt.

FranskBolig yter opptrer aldri som mellommann i eiendomstransaksjonen. Dette er forbudt av den franske loven om eiendomsmegling: Man kan ikke megle en eiendom utenfor Frankrike.

FranskBolig er en tjenesteyter og rådgiver for oppdragsgiver. Oppdragsgiveren kan være en eiendomsmegler, en notar, en bank, en boligkjøper, en boligselger, for å nevne noen. Enkelte tjenester er kostnadsfrie, andre er betalingstjenester som betales enten gjennom en timepris eller som en pakkepris. Se lenge ned i dokumentet nærmere informasjon om tjenester vi kan levere, eller her. Når FranskBolig bistår en boligkjøper, får vi betalt av den franske megleren som selger eiendommen. Ettersom det ikke er lov å megle en eiendom fra utlandet, betyr dette at alle eiendommer selges enten gjennom en franskbasert eiendomsmegler. Når FranskBolig er ansatt av kjøperen for å assistere gjennom kjøpsprosessen, får FranskBolig betalt enten av salgsmegleren eller av kjøperen:
. Kjøper betaler oss dersom han ikke bruker en eiendomsmegler og ansetter FranskBolig for å kvalitetssikre kjøpsprosessen.
. Salgsmeglerer betaler vårt samarbeidende meglerfirma dersom kjøpers navn har blitt formidlet av denne megleren. Så fakturerer FranskBolig megleren tiden brukt på oppdraget i Norge.

Samme prinsipp gjelder dersom vi ansettes for å bistå med salget av den franske boligen. Be oss om mer informasjon dersom du ønsker mer detaljert informasjon om hvordan dette fungerer for selgere.

Disclaimer - Forbrukervilkår - Ansvarsfraskrivelse

Det franske rådgivningsselskapet med fransk meglerbevilling Europimmo Consulting, eier av det kommersielle merkenavn FranskBolig gjennom sin norske filial World Properties Consulting Scandinavia, presenterer alle opplysninger og informasjon på www.franskbolig.no, www.franskboligannonser.no og hos våre samarbeidspartnere i god tro. Alle opplysninger er så vidt vi vet nøyaktige. Ved å bruke tjenestene levert av FranskBolig aksepterer brukeren at intet krav kan gjøres gjeldende mot Europimmo Consulting, firmaets datterselskaper, firmaets filialer, ledere, representanter, partnere og ansatte for skade eller tap av beskrivelser som følge av din bruk av FranskBoligs nettside.

Selv om vi har anstrengt oss for å presentere informasjonen nøyaktig, skal det understrekes at mye av den gitte informasjonen er tatt i god tro fra eiendomsmeglere, notarer, advokater og andre samarbeidspartnere. Det bør også understrekes at det er en tidsforskjell mellom en reell endring i beskrivelsen av en eiendom (pris, tilgjengelighet osv.) og endringen som foretas på www.franskbolig.no, på www.franskboligannonser.no og på samarbeidsparnerens nettsted der FranskBolig har lagt ut informasjon (for eksempel finn.no, franske eiendomsportaler, engelske portaler, osv.). Før bruker inngår en avtale, anbefaler vi på det sterkeste at bruker kontrollerer de gitte opplysningene. World Properties Consulting Scandinavia fraskriver seg alt ansvar for eventuelle unøyaktigheter i de gitte opplysningene. Finner du feil på våre sider setter vi pris på tilbakemelding ved å bruke vårt kontaktskjema.

All informasjon er betraktet som pålitelig, men ikke garantert. All informasjon, hendelser og/eller priser gis med forbehold om endring eller oppheving. Webmaster skal ikke stå ansvarlig for eventuelle typografiske feil, feilfortolkning og trykkfeil, og skal ikke være gjenstand for krav. Bruker er oppfordret til å få opplysningene bekreftet hos eiendomsmegleren, advokaten, notaren eller myndigheter som har ansvar for å utvikle og formidle disse.

Vi har intet ansvar for noe som måtte oppstå som følge av eventuelle problemer eller feil ved våre websider, inkludert skade eller tap som måtte påføres en bruker, herunder indirekte eller avledet skade eller tap, eller tap av fortjeneste.

Rådgivningstjenester, herunder oppfølging og bistand gjennom en kjøps- eller salgsprosess
World Properties Consulting Scandinavia leverer rådgivningstjenester i Norge og i Frankrike. Hensikten med rådgivningen er å gi vår kunde en bedre forståelse av mulighetene som finnes, løsninger som bør vurderes, spørsmål som bør stilles, samt peke på forhold som kan ha betydning for kunden, nå eller senere. Det nevnes også her at World Properties Consulting Scandinavia bistår med å holde oversikt over de mange fristene å forholde seg til ved et salg eller et kjøp av en fransk eiendom. Videre er World Properties Consulting Scandinavias rolle, når ansatt for å gjøre denne jobben, å hjelpe kunden med å holde oversikten over alle dokumenter, brev og kontrakter. Disse kommer nemlig ikke samtidig, de forfattes av forskjellige parter, og sendes av flere parter. World Properties Consulting Scandinavia anstrenger seg til enhver tid for å tjene kundens interesser. På grunn av mange sakers kompleksitet, samt ansvarsfordeling mellom partene, kan ikke World Properties Consulting Scandinavia garantere resultatet av arbeidet kunden har ansatt oss for å gjøre. World Properties Consulting Scandinavia skal derfor ikke være gjenstand for krav som følge av dette rådgivningsarbeidet.

Kunden sier seg kjent med våre betingelser før han eller hun ansetter oss for å bistå, uansett tjeneste som leveres direkte av World Properties Consulting Scandinavia. World Properties Consulting Scandinavia skal ikke være gjenstand for krav som følge av et arbeid som er utført av tredjepart, herunder medhjelpere, notarer, advokater, meglere, banker og øvrige samarbeidspartnere.